ES CT EN • Trobades a la Jungla Urbana: Méxic i
  (16/11/2017 a las 19:00)

  Us tornem a convocar a les Trobades a la Jungla Urbana per a seguir compartint idees, històries, experiències i vivències relacionades amb els temes que orbiten a la Fundació ICEERS. En aquesta ocasió tindrem la sort de poder escoltar de la mà de dues persones expertes en la matèria quina és la situació a Mèxic i als EUA en relació a les drogues, la violència però també l'anomenada "febre verda", és a dir, el negoci relacionat amb la legalització de la marihuana. Per un costat, escoltarem el relat de la Natalia Rebollledo Corral, vinguda de Mèxic, qui és advocada especialista en Drets Humans i col·laboradora al projecte http://ayahuascadefense.com/ D'altra banda, en Michael Collins, nascut a Escòcia, és Director Adjunt de l'Oficina d'Afers Nacionals de Drug Policy Alliance (DPA). https://www.drugpolicy.org/ La DPA és l'organització que ha estat darrere de la majoria de processos de regulació del mercat del cànnabis als EUA. El 2017 ha estat l'any més violent de la història recent a Mèxic; 24.000 homicidis i 18.000 execucions. En 10 mesos ja s'han superat les xifres dels últims deu anys. D'ençà el 2006 es comtablitizen 190.000 morts relacionats amb la guerra contra les drogurs. Al mateix moment, més de 25 estats americans han regulat el cànnabis medicinal i 7 també el mercat recreatiu. Com conviu aquesta paradoxa a pocs quilòmetres de separació? A més, estem molt contentes doncs hem fet un canvi d'espai on tindran lloc les Trobades a la Jungla Urbana, anem al mític Pipa Club de la Plaça Reial de Barcelona, un lloc ple d'història i simbologia pels amants del tabac, una de les utilitzades en moltes tradicions xamàniques del món. L'entrada és gratuïta, però cal fer una consumició obligatòria (4 euros birra o vi, 10 copa). Us animem a fer-nos costat en aquesta nova etapa i tenim moltes ganes de retrobar-nos entre els indígenes de l'asfalt.

 • (24/07/2017 a las 21:00)

 • (03/05/2017 a las 21:00)
 • Trobades a la Jungla Urbana: Méxic i
  (16/11/2017 a las 19:00)

  Us tornem a convocar a les Trobades a la Jungla Urbana per a seguir compartint idees, històries, experiències i vivències relacionades amb els temes que orbiten a la Fundació ICEERS. En aquesta ocasió tindrem la sort de poder escoltar de la mà de dues persones expertes en la matèria quina és la situació a Mèxic i als EUA en relació a les drogues, la violència però també l'anomenada "febre verda", és a dir, el negoci relacionat amb la legalització de la marihuana. Per un costat, escoltarem el relat de la Natalia Rebollledo Corral, vinguda de Mèxic, qui és advocada especialista en Drets Humans i col·laboradora al projecte http://ayahuascadefense.com/ D'altra banda, en Michael Collins, nascut a Escòcia, és Director Adjunt de l'Oficina d'Afers Nacionals de Drug Policy Alliance (DPA). https://www.drugpolicy.org/ La DPA és l'organització que ha estat darrere de la majoria de processos de regulació del mercat del cànnabis als EUA. El 2017 ha estat l'any més violent de la història recent a Mèxic; 24.000 homicidis i 18.000 execucions. En 10 mesos ja s'han superat les xifres dels últims deu anys. D'ençà el 2006 es comtablitizen 190.000 morts relacionats amb la guerra contra les drogurs. Al mateix moment, més de 25 estats americans han regulat el cànnabis medicinal i 7 també el mercat recreatiu. Com conviu aquesta paradoxa a pocs quilòmetres de separació? A més, estem molt contentes doncs hem fet un canvi d'espai on tindran lloc les Trobades a la Jungla Urbana, anem al mític Pipa Club de la Plaça Reial de Barcelona, un lloc ple d'història i simbologia pels amants del tabac, una de les utilitzades en moltes tradicions xamàniques del món. L'entrada és gratuïta, però cal fer una consumició obligatòria (4 euros birra o vi, 10 copa). Us animem a fer-nos costat en aquesta nova etapa i tenim moltes ganes de retrobar-nos entre els indígenes de l'asfalt.

 • (24/07/2017 a las 21:00)

 • (03/05/2017 a las 21:00)

 • (27/04/2017 a las 21:00)

 • (07/03/2017 a las 22:00)

 • (8/2/17 a las 20:30)

 • The soul factory
  (29/01/2017 a las 22:30)

 • James Alexander french
  (20/01/2017 a las 22:30)

 • Dj Kisa
  (11/01/2017 a las 22:00)

  El freestyle fusionat amb elements de l'Hip-hop han fet de Dj Kisa una de les Dj’s més reconegudes a nivell europeu en els últims anys.

 • festa de nit vella
  (31/12/2016 a las 1:00)

  L'arribada d'un nou any és un motiu de festejos a tot el món, es renoven les il·lusions i el desig de compartir moments alegres amb els nostres amics es potencia. veuen a rebre l'any en el millor lloc possible, amb excel·lent música i amb la màgia d'estar en un dels millors locals de Barcelona. després de la mitjanit es presenta DJ SEBAS VOEGELI, en l'escenari del Nou Pipa Club Plaça Reial, amb la seva millor selecció de música, veuen a començar l'any de la millor manera. Entrada 15€ c/consumició. Aforament limitat. Àdhuc aquestes a temps de consultar si hi ha disponibilitat d'aforament. (info@pipaclub.eu)TODAS LAS FOTOS


TODAS LOS VIDEOS

AVISO LEGAL

www.pipaclub.eu es un dominio en internet cuya titularidad pertenece a FUNALLA SL. Este sitio web y todos sus contenidos, incluyendo los textos, imágenes, códigos, y cualquier otro material, son propiedad de FUNALLA SL. o de terceros que han autorizado su uso. La utilización de la web atribuye la condición de usuario a toda persona que acceda a la misma e implica la aceptación sin reservas de las presentes condiciones generales. La información y elementos divulgados a través de estas páginas se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre Propiedad Industrial e Intelectual. De tal forma que se prohíbe su reproducción, distribución y comunicación pública sin la autorización expresa de FUNALLA SL. Las páginas de www.pipaclub.eu pueden ser visitadas libremente por los usuarios, excluyendo aquellas que se encuentren en áreas cerradas, o que exijan la inscripción en un registro que se efectuará en la forma expresamente indicada en el propio servicio o en las Condiciones Particulares que lo regulen. El usuario se compromete a no utilizar los servicios para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la moral, al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a estos términos generales. FUNALLA SL. no se hace responsable de los daños o perjuicios directos o indirectos derivados del uso de este sitio web, incluidos daños a sistemas informáticos, al tiempo que se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos mostrados.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

www.pipaclub.eu es un dominio de Internet registrado por FUNALLA SL (en adelante Pipa Club), N.I.F. B 66834490, inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, Tomo 45.493, Folio 191, Hoja B 489.674, con domicilio administrativo en la C /Prat de la manta 41, 1º 2º C.P. 08902, Barcelona. La utilización por el usuario de los servicios contenidos en la WEB de Pipa Club implica la aceptación expresa de todas y cada una de las siguientes: Condiciones Generales de uso de la WEB: http://www.pipaclub.eu:

1. CAPACIDAD LEGAL:

El usuario declara que es mayor de edad (mayor de 18 años) y dispone de capacidad legal necesaria para contratar los Productos y Servicios ofertados en la WEB de pipa club, manifestando asimismo que acepta la vinculación a este acuerdo y entiende, y acepta en su totalidad las condiciones aquí enunciadas para utilizar esta WEB y/o contratar los Productos y Servicios ofertados.

2. ACCESO:

Al contratar el usuario los Productos y Servicios de pipa club, se le otorgará un nombre de usuario y una contraseña elegidos por pipa club. Pipa club no se hace responsable del mal uso de las contraseñas que el usuario pueda realizar en la página WEB www.pipaclub.eu Es responsabilidad del usuario custodiar debidamente las claves y contraseñas que se suministren para el acceso como cliente registrado, impidiendo el uso indebido o acceso por parte de terceros.

3. EL USUARIO:

Que haya contratado o que contrate los diferentes Productos y Servicios que ofrece Pipa Club deberá registrarse como cliente, a cuyos efectos declara que toda la información suministrada a la hora de registrarse es verdadera, completa y precisa: 3.1. El usuario de www.pipaclub.eu garantiza y responde siempre de la veracidad, exactitud, vigencia y autenticidad de los Datos de Carácter Personal, en adelante los DATOS, facilitados, y se compromete a mantenerlos debidamente actualizados. 3.2. El usuario autoriza expresamente la comunicación de los DATOS a terceros cuando resulte necesaria para la adecuada prestación de los Productos y Servicios ofrecidos por Pipa Club y requeridos por los usuarios. 3.3. El usuario da su consentimiento expreso para recibir comunicaciones electrónicas con publicidad y novedades comerciales de Pipa Club y de los diferentes Productos y Servicios comercializados o promocionados por Pipa Club.

4. www.pipaclub.eu:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante la LOPD, los DATOS enviados por el usuario a través de www.pipaclub.eu, serán tratados por Pipa Club de forma automatizada y serán incorporados a un fichero con la finalidad de poderle ofrecer y gestionar los Productos y Servicios de Pipa Club: 4.1. Dicho fichero se encuentra registrado o dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos y se indica que su Responsable es la sociedad mercantil FUNALLA SL con domicilio administrativo en la C /Prat de la manta 41, 1º 2º CP 08902 Barcelona, e-mail: info@pipaclub.eu. 4.2. Los titulares de los DATOS tienen en todo momento el derecho de acceder al fichero, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación y oposición en los términos recogidos en la legislación de protección de datos. 4.3. Del mismo modo, el consentimiento del usuario para el tratamiento y cesión de sus datos personales será revocable en todo momento sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. 4.4. Para los fines contenidos en la presente cláusula bastará con contactar con Pipa Club a través del correo electrónico info@pipaclub.eu, o bien, escribiendo a su domicilio administrativo sito en la C / Prat de la manta 41, 1º 2º, Código Postal 08902, Barcelona, España. 4.5. Pipa club garantiza que ha adoptado las medidas de seguridad necesarias en sus instalaciones, sistemas, servidores y ficheros para evitar el acceso a los DATOS de personas no autorizadas. 4.6. Sin perjuicio de lo anterior dichos DATOS podrán ser revelados a las autoridades públicas solo en el supuesto de que las mismas así lo requiriesen de conformidad con las disposiciones legales y reglamentos aplicables al caso.

5. USO DE LA PÁGINA www.pipaclub.eu DE FUNALLA SL:

5.1. La utilización de la página www.pipaclub.eu y/o de los Productos y Servicios de XXXX, supondrá la aceptación plena y la validez, de todas y cada de las Condiciones Generales contenidas en la última versión de las Condiciones Generales por lo que el usuario deberá ser consciente de la importancia de leerlas cada vez que visite www.pipaclub.eu. 5.2. Pipa club podrá modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin previo aviso, estas Condiciones Generales así como los Producto y Servicios prestados o cualquier otro aspecto sustancial o no de la presente página, o las condiciones de operatividad, técnicas y de uso de los servicios de www.pipaclub.eu. 5.3. Del mismo modo, los usuarios, con objeto de mejorar el servicio y establecer un óptimo nivel de calidad, objetivo último de Pipa club, podrán sugerir aquellas modificaciones que ellos estimen útiles, poniéndose en contacto con los responsables de la página a través de la dirección de correo electrónico www.pipaclub.eu. 5.4. El usuario se compromete a utilizar la página www.pipaclub.eu y aquellos Productos y Servicios puestos a su disposición a través de la misma, de manera acorde a la ley, las buenas costumbres y el orden público, así como con lo dispuesto en las presentes Condiciones Generales. En consecuencia, queda obligado a no utilizar la página www.pipaclub.eu o los Productos y Servicios ofrecidos, con fines o efectos ilícitos y/o contrarios a lo establecido en las presentes Condiciones Generales, o lesivos de derechos y/o intereses de terceros o que, de cualquier forma, puedan dañar la página www.pipaclub.eu o impedir su normal uso, o de los Productos y Servicios accesibles a través de las misma, o por el resto de los usuarios, o por FUNALLA, S.L. y/o que afecten o pudiesen afectar la imagen de Pipa club. 5.5. Los usuarios de www.pipaclub.eu deberán observar cualquier instrucción que, a través de e-mail, www.pipaclub.eu o, FUNALLA, S.L. o su personal, debidamente autorizado, imparta. 5.6. El usuario acepta todas y cada una de las obligaciones o prohibiciones que en cada momento imponga la legislación en vigor en relación a la exclusión o limitación de responsabilidad del profesional en el cumplimiento del servicio.

6. LOS SERVICIOS DE Pipa club:

No están destinados a menores y no solicita ni recoge información relativa a personas menores de edad.

7. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN:

Pipa club se reserva el derecho de excluir, temporal o definitivamente al usuario en cualquiera de los siguientes supuestos: 7.1. Por incumplimiento de cualquiera de las Condiciones Generales de Uso establecidos en el presente documento. 7.2. Por incumplimiento de las leyes, las buenas costumbres, y el Orden público. 7.3. Por incumplimiento de cualquier otra obligación que tuviese el usuario con Pipa club. La exclusión del usuario no supondrá la renuncia de Pipa club a realizar las acciones legales correspondientes o las indemnizaciones que en derecho correspondan.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR:

8.1. Toda la información contenida en www.pipaclub.eu, su diseño gráfico y el código en lenguaje HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, está protegida por derechos de autor u otros derechos de protección de la propiedad intelectual. 8.2. Estos derechos pertenecen exclusivamente a Pipa club o a sus licenciadores. Los usuarios de Internet que accedan a este WEB pueden visualizar la información contenida en el mismo y efectuar downloads o reproducciones privadas en su sistema informático, siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros o se instalen en un servidor conectado a Internet o a una red local. No se permite, sin perjuicio de lo recogido en las presentes Condiciones Generales, la distribución, modificación, cesión, comunicación pública, reproducciones ni cualquier otro acto de parte o la totalidad de la información publicada en www.pipaclub.eu, sin autorización previa de Pipa club. 8.3. El usuario, deberá utilizar los contenidos e informaciones recogidos en www.pipaclub.eu de forma diligente, correcta y lícita, y en concreto, únicamente para uso personal y no comercial, siempre y cuando no se elimine o modifique el contenido o cualquier mención de fuentes, copyright y demás datos identificativos de derechos de Pipa club o de terceros, es decir respetando su forma original. Cualquier reproducción o copia, distribución o publicación, de cualquier clase, del contenido de la información publicada en www.pipaclub.eu sin autorización previa y por escrito de FUNALLA, S.L. queda prohibido. La autorización para la reproducción puede solicitarse a la dirección de correo electrónico info@pipaclub.eu. 8.4. En caso de que cualquier usuario o tercero considere que cualquiera de los contenidos existentes en www.pipaclub.eu ha sido introducido en la misma con violación de derechos de autor u otros derechos de protección de la propiedad intelectual, rogamos comunique a Pipa club dicha circunstancia, remitiendo notificación a la dirección de correo electrónico info@pipaclub.eu, e incluyendo al menos, los siguientes extremos: a) Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de e-mail del reclamante. b) Datos del titular de los derechos de autor u otros derechos de protección de la propiedad intelectual que pudiesen haber sido infringidos. c) Indicación de los contenidos infringidos y ubicación en la página www.pipaclub.eu. d) Declaración de que la introducción de los contenidos ha sido introducida sin autorización expresa del titular de los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual. 8.5. Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos precedentes, Pipa club se reserva el derecho de defenderse contra reclamaciones fundadas en la normativa vigente sobre publicidad y de derechos de autor u otros derechos protejan la propiedad intelectual.

9. HIPERLINKS:

9.1. En el caso de que www.pipaclub.eu refiera mediante enlaces a publicidad o a páginas WEB de terceros, Pipa club no se obliga a controlar y no controla con carácter previo, ni aprueba ni hace propios los servicios, contenidos, datos, archivos, productos y cualquier clase de material o información existente en la página o páginas WEB de terceros, por lo que Pipa club no responderá, bajo ninguna circunstancia, de la legalidad de los contenidos de dicha/ s página/ s, siendo responsabilidad exclusiva del tercero, a título enunciativo y no limitativo, el respeto de la legalidad, las buenas costumbres, el orden público, los contenidos, así como que aquellos no lesionen los derechos de terceros. La existencia de un hiperlink no presupone relación de ninguna clase entre Pipa club y el propietario de la página WEB en que el mismo se establezca. 9.2. Aquellos usuarios o terceras personas que pretendan establecer un hiperlink con la página www.pipaclub.eu, deberán garantizar que el hiperlink sólo permite el acceso a las páginas o servicios de la página www.pipaclub.eu, pero no realiza, de forma enunciativa pero no limitativa, reproducción de contenidos, deep-links, browsers, manifestaciones inexactas o incorrectas, sobre los contenidos o la página WEB de www.pipaclub.eu. Salvo aquellos signos que formen parte del hiperlink, el usuario garantizará que la página WEB en la que se establezca el hiperlink no contendrá marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos, denominaciones, logotipos, eslóganes o cualquier tipo de signo distintivo perteneciente a Pipa club.

10. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD:

10.1. Pipa club no garantiza la fiabilidad, disponibilidad, o continuidad del funcionamiento de su página WEB ni de los Productos y Servicios puestos a disposición del usuario, por lo que excluye cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de disponibilidad, fiabilidad, o continuidad de su página WEB o de sus servicios, aunque intentará facilitar, en la medida de sus posibilidades, ayuda técnica a la persona afectada. 10.2. Pipa club no se obliga a controlar y no controla con carácter previo, la ausencia de virus o elementos en los contenidos, que puedan producir alteraciones en el software o hardware de los usuarios o personas que visiten las páginas WEB, por lo que no responderá de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de los mismos.

11. SALVAGUARDA DE LAS CONDICIONES GENERALES:

Si una de las estipulaciones de las presentes Condiciones Generales fuera declarada nula o inoperante, el resto de las Condiciones Generales se mantendrán vigentes.

12. ERRORES TIPOGRÁFICOS:

Pipa club hace todos los esfuerzos necesarios dentro de sus medios para ofrecer la información contenida en el WEB site de forma veraz y sin errores tipográficos. En el caso que en algún momento se produjera algún error de este tipo, ajeno en todo momento a la voluntad de Pipa club se procedería inmediatamente a su corrección. De existir un error tipográfico en alguno de los precios mostrados y algún Cliente hubiera tomado la decisión de adquirir los Productos y Servicios basándose en dicho error Pipa club se lo comunicará al Cliente y éste tendrá derecho a rescindir sus servicios sin ningún coste por su parte.

13. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES:

La inscripción del usuario como cliente de Pipa club implica el conocimiento y aceptación expresa de las presentes Condiciones Generales. La contratación de un Producto o Servicio concreto ofertado por los proveedores de servicios que figuran en Pipa club implica la aceptación explícita de las Condiciones Generales.

14. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE:

Estas Condiciones Generales se rigen por la Ley Española. Cualquier controversia que pudiera surgir, con respecto a su validez, ejecución, cumplimiento o resolución, total o parcial, será sometida por las partes, con renuncia expresa a sus propios fuero (o a cualquier otro que, en su caso, pudiera corresponderles), a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona. Para no recibir información sobre sus productos y servicios ni de otras entidades, marque la casilla correspondiente en el formulario. En aquellos casos donde para realizar una solicitud sea necesario cumplimentar un formulario y hacer un "clic" en el botón de enviar, la realización del mismo implicará necesariamente que ha sido informado y ha otorgado expresamente su consentimiento al contenido de la cláusula anexada a dicho formulario.

DATOS FACILITADOS POR TERCEROS:

En caso de que en una solicitud se incluyeran DATOS por personas no titulares de los mismos el usuario deberá, con carácter previo a su inclusión, informar a dichas personas de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.